Энержи Ресурс ХХК – Ус хангамжийн систем
SCADA / Үйлдвэр автоматжуулалт
Бааз станцын SCADA систем
BMS / SCADA
Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ /Усан хангамж/
BMS / SCADA