Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ /Усан хангамж/
BMS / SCADA
УСУГ – SCADA
Automation
ДДС ТӨХК – Дулаан хувиарлах төвийн автоматжуулалт
AMR / BMS
E-Mart3 BMS
AMR
ЭБЦТС ТӨХК – SCADA
AMR / Automation
Бааз станцын SCADA систем
BMS / SCADA
Энержи Ресурс ХХК – Ус хангамжийн систем
SCADA / Үйлдвэр автоматжуулалт