Бааз станцын SCADA систем
BMS / SCADA
ДДС ТӨХК – Дулаан хувиарлах төвийн автоматжуулалт
AMR / BMS
Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ /Усан хангамж/
BMS / SCADA