ЭБЦТС ТӨХК – SCADA
AMR / Automation
E-Mart3 BMS
AMR
ДДС ТӨХК – Дулаан хувиарлах төвийн автоматжуулалт
AMR / BMS