Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК – д түгээх сүлжээний диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулсан бөгөөд 13 РП, дэд станцуудыг нэгтгэсэн.

Уг төслийн хүрээнд дэд станцын автоматжуулалтын хамгийн орчин үеийн шийдэл болох Schneider electric – ийн Easergy T300 контроллёрыг ашигласан.

Ашигласан технологи: Schneider electric Power SCADA Operation, Easergy T300

Харилцагч: Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК

Website: