Бид хамгийн том нь байх албагүй, харин шилдэг нь байна.