Монгол улсын хэмжээнд хамгийн томд тооцогдох алсын хяналт удирдлагын SCADA систем болох Мобиком корпораци ХХК – ийн Бааз станцын алсын хяналт удирдлагын SCADA систем, УБ хотын ус хангамжийн системийг бүрэн хамарсан УСУГ – ийн SCADA системийг байгуулсан амжилтаараа бид бахархдаг билээ.